Skip to content
Print Friendly, PDF & Email

Lærerne på kolonien har, eller er i gang med, en uddannelse indenfor idræt og sundhed, og har alle erfaring med at undervise
børn. De planlægger al undervisning på koloniopholdet og udover dansk og matematik, så er alle andre fag utraditionelle i forhold til et almindeligt skoleskema.

Der er undervisning i:

 

Sundhedsfag: Børnene får indsigt i sammenhængen mellem kost, fysisk aktivitet og sundhed.
Rend og hop: Børnene udvikler deres motoriske evner samt forbedrer deres fysiske styrke og udholdenhed gennem leg og bevægelse.
Ud i naturen: Skov, klit og strand bruges som både aktivitets- og lærerum, og her udvikles børnenes kompetencer, hvad angår motorisk udviklingng/udfordring, socialiseringsprocesser, samt alm. kendskab til naturen, dens indhold og betydning.
Kom i form: Børnene udvikler deres aktivitets-niveau, så de forbedrer deres fysiske form og præsenteres for en række aktiviteter, som kan hjælpe dem med at bevare en god fysisk form.

 

2009-03-29_172216

Back To Top