skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email

Orienteringsmateriale til sommerlejr 2023

Under udbud af kolonier finder I de enkelte kolonier, det er muligt at tilmelde sig.

Opmærksomheden henledes på, at:

  • Hasmark og Jørgensø hold 1, 2, og 3 er hhv. drenge – og pigehold 1.-5. kl.
  • Hold 4, 5 og 6 i Hasmark/Jørgensø er mixede hold 1.-5. kl.
  • Hold 1, 2, 3, 4 og 6 på Fanø er mixede hold 6.-10. kl.
  • Hold 5 er et mixet hold for 5.- 6. klasses børn.

Af hensyn til en ligelig fordeling af børnene skal man søge flere hold.

Pris for opholdet: 250 kr.

Tilmelding senest den 1. april 2023.
Der sendes en mail som bekræftelse på tilmelding.

Klasselæreren/pædagogen får mulighed for at skrive kommentarer på eleven i tilmeldingsmodullet.

Yderligere oplysninger på her på hjemmesiden eller ved henvendelse til Trine Traun:

Klik her for at se informationsmateriale om Sommerlejr 2023

Tilmelding skal foregå online via nedenstående link:
Online tilmelding

Back To Top