Skip to content
Print Friendly, PDF & Email

Overvægt og fedme hos børn er et problem på verdensplan.

I Odense Kommune er mindst 15 % af alle børn i 5. klasse overvægtige.

Det kan have både fysiske, psykiske og sociale konsekvenser at være overvægtig som barn.

På længere sigt kan overvægt være medvirkende til udviklingen af livsstilssygdomme som sukkersyge og hjertekarsygdomme.

Derudover bliver overvægtige børn oftere drillet end normal vægtige børn, og det kan have givet barnet et lavt selvværd.

Årsagen til overvægt er at der bliver spist for meget og forkert samtidig med at der ikke er bevægelse nok i hverdagen.

Det er til at ændre på, og forskning viser at hvis man gør noget ved overvægten som barn, så er der større chance for at man er normalvægtig som voksen.

Foreningen OPAD har i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune et tilbud til overvægtige børn i 5. klasse. Et 6 ugers koloniophold på Fanø med masser af bevægelse og sund mad. Efterfølgende kolonien er der et års opfølgning for både forældre og børn.

Back To Top