Skip to content
Print Friendly, PDF & Email
Der bliver undervist i fagene dansk og matematik.
Efter behov kan der også undervises i sprogfag som engelsk og tysk.
Lærerne fra barnets skole giver børnene materiale og lektiesedler med.

 

Back To Top